De TotalBalance Methode

TotalBalance biedt een uitgebalanceerd programma om het beste uit jezelf te halen, je koers te bepalen en tot je bestemming te komen. Inmiddels hebben we vanuit TotalBalance honderden mensen geholpen om in balans te komen met God, zichzelf en hun omgeving.

Vijf leidende thema’s

  • Geloven
  • Groeien
  • Genieten
  • Gezond leven
  • Liefhebben

Door de thema’s hierboven leer je meetbare doelen doelen te stellen om je ideale, door God gegeven, leven te realiseren. Hierbij gebruiken we Bijbelse principes die door iedereen, gelovig of niet, toegepast kunnen worden.

We gaan uit van een totaal mensbeeld, oftewel een holistische benadering van de mens. De gehele mens is belangrijk. We gaan op zoek naar balans is geest, ziel en lichaam. Daarnaast kijken we zowel naar privé- als werksituaties. Wanneer één van deze gebieden uit balans is, zal dat effect hebben op de andere gebieden van je leven.

De TotalBalance Methode is een mix van therapie en coaching, op basis van pastoraat. De therapie is enerzijds bedoeld om het verleden (wie was ik?) een goede plek te kunnen geven en anderzijds om ervan te kunnen leren voor de toekomst. De coaching is voor het heden (wie ben ik?) en de toekomst (wie wordt ik?). Alle drie de onderdelen zijn op basis van pastoraat, waarbij Jezus en het gebed een belangrijke rol innemen in de zoektocht om die persoon te worden zoals God iemand bedoeld heeft.